Groene stroom

Groene stroom is duurzame elektriciteit welke is opgewekt uit de volgende bronnen: • Wind. • Water. • Zon. • Schone biomassa. Dit zijn allemaal bronnen afkomstig uit de natuur. Door het gebruik van deze bronnen ontstaat er geen klimaatverandering. Groene stroom is dus stroom die de natuur niet belast.


Grijze stroom
Grijze stroom daarentegen is stroom die wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan steenkool en gas. Dit is slecht voor de natuur.

Elektriciteit
De namen doen denken dat er twee verschillende soorten stroom zijn. Dat is niet zo. Alleen de bronnen waardoor de stroom verkregen wordt is anders. De elektriciteit die uit het stopcontact komt is gewoon hetzelfde.

Kosten
De kosten voor grijze en groene stroom schelen niet erg veel. Wel zijn er verschillende aanbieders waar je terecht kunt. Vaak worden alleen de kosten van de geleverde elektriciteit vermeldt, terwijl er nog andere kosten bovenop komen zoals:
• Toeslagen.
• Tarieven.
Dit kan verwarrend zijn. Zorg dus dat je goed weet wat je in het totaal komt te betalen.

Duurzaam
Groene stroom is duurzaam omdat de bronnen waar de stroom vanaf komt nooit opraken.
• Wind.
• Water.
• Zon.
• Schone biomassa.
De bronnen zijn steeds aanwezig omdat ze van de natuur af komen. Bij grijze stroom kunnen de bronnen wel opraken. Zo kan er een tekort aan steenkool of gas ontstaan.

Overstappen
Als je graag gebruik wilt maken van groene stroom dan kun je dit eenvoudig aanvragen bij je eigen leverancier of je kunt naar een andere firma overstappen. Als je naar een nieuwe firma overstapt dan hoef je zelf niets te regelen. De nieuwe firma regelt de afmelding bij je vorige leverancier.

Etiketten en keurmerken
Omdat mensen zeker willen weten dat men ook groene stroom krijgt zijn de leveranciers verplicht om gebruik te maken van etiketten en keurmerken. Zo kan men zien van welke bronnen de stroom afkomstig is. Zo zijn er leveranciers die alleen maar biomassa als bron gebruiken, maar er zijn ook leveranciers die pure wind en zonne-energie gebruiken. Voor groene stroom is een speciaal keurmerk gemaakt. Stichting Milieukeur heeft dit keurmerk speciaal voor groene stroom gemaakt.