Windenergie

Windenergie is energie die ontstaat door de bewegingsenergie van lucht. Deze kan omgezet worden in o.a. elektriciteit.


Windmolens
Vroeger werd windenergie doormiddel van windmolens direct omgezet om arbeid mee te verrichten. Denk bijvoorbeeld aan:
• Het pompen van water.
• Malen van granen.
Tegenwoordig wordt er met windenergie vooral elektriciteit gewonnen. Deze wordt met behulp van een windturbine uit de lucht gehaald.

Windturbine
Een windturbine kan vergeleken worden met een moderne uitvoering van een windmolen. Vaak staan deze in grote groepen samen zodat er meer elektriciteit gewonnen kan worden. Windturbines vindt je vooral aan het water:
• Maasvlakte.
• Havens.
• Kustgebieden.
In Nederland komen de meeste windturbines voor in vergelijking met anderen landen.

Voordelen van windenergie
Windenergie heeft enkele voordelen:
• Vermindering van fossiele brandstoffen waardoor vervuiling wordt tegen gegaan. Onder fossiele brandstoffen verstaan we aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool.
• Windenergie is erg duurzaam. Men kan er onbeperkte tijd over beschikken.
• Nederland is hierdoor minder afhankelijk van landen waar olie geproduceerd wordt.

Nadelen van windenergie
Uiteraard heeft windenergie ook nadelen:
• De prijs is erg hoog. Dit kan wel drie keer eer zijn dan standaard grijze stroom. De kosten worden momenteel door speciale subsidies gedekt.
• Wind is moeilijk in te schatten. De ene dag is het windstil en de andere dag kan het hard waaien.
• Windmolens zijn voor dieren in de lucht erg gevaarlijk.
• Mensen die in de buurt wonen, klagen geregeld over overlast.

Gevaarlijk
Een windmolen kan gevaarlijk zijn. Zo is een windmolen al gevaarlijk voor dieren in de lucht, maar ook voor de mens kan deze gevaarlijk zijn. Een windmolen gaat aan vanaf windkracht drie ongeveer. Hoe harder het gaat waaien hoe harder de molen zal draaien. Het kan zijn dat een windmolen niet bestand is tegen de harde wind waardoor deze af kan breken. Dit is al enkele malen voorgekomen. Boven windkracht tien dient de windmolen te worden uitgezet. Zo kunnen ongelukken voorkomen worden.