Energie en het milieu

Energie kost geld. Hoeveel geld, hangt af van de samenstelling van het gezin, de isolatie van het huis, de hoeveelheid en soort apparaten en hoe er met de energie wordt omgegaan. Of je nu een hoge energierekening hebt of een lage, het is altijd verstandig om bewust met energie om te gaan. Dat is voordelig voor je portemonnee en daarnaast ook heel goed voor het milieu.


Energie besparen kan op veel manieren. Er hoeven geen drastische veranderingen aangebracht te worden, tenzij je denkt aan zonnepanelen of een eigen windmolen in de tuin. Kleine aanpassingen zullen niet direct de maandelijkse energierekening drastisch naar beneden doen gaan. Maar alle kleine beetjes helpen, zeker als je het op jaarbasis bekijkt. Hoeveel je uiteindelijk bespaart, hangt van een aantal omstandigheden af. Ben je altijd al zuinig met energie omgegaan, dan zullen de laatste aanpassingen (bestaande uit de laatste lampen vervangen door spaarlampen, brievenbusborstel, tochtstrippen en dergelijke) niet zo veel geld meer opbrengen. Dat is anders als je eerder nooit bewust bent omgegaan met stroom en elektriciteit.

Wanneer je bewust omgaat met energie, ben je tevens goed bezig met het milieu. De productie en het verbruik van energie zijn namelijk schadelijk voor het milieu. Bij het verbruik van energie komt koolstofdioxide vrij en hoe meer zich hiervan in de lucht verspreid, hoe groter het broeikaseffect. Duurzame energie zorgt ervoor dat de uitstoot van kooldioxide wordt beperkt. Met duurzame energie bedoelt men de energie welke wordt opgewekt door wind- of zonne-energie, energie uit bio-energie, waterkracht en aardwarmte.

Bewust en zuinig omgaan met energie levert dus niet alleen geld op, maar draagt ook bij aan een beter leefklimaat.