Pesten gedrag wat ook voorkomt bij volwassenen

Wie denkt dat treiteren alleen gedrag is wat voorkomt bij kinderen, zit er naast. Er gaan dagelijks veel volwassenen gebukt onder pestgedrag van familie, buren, omgeving, collega’s en andere personen. Wanneer iemand structureel en stelselmatig gepest wordt, kan dit ernstige gevolgen hebben. De persoon kan er psychisch onherstelbaar onder lijden en in een enkel geval resulteert het in zelfmoord.


Het is dus nogal heftig als je voortdurend gepest wordt. Helaas komt pestgedrag in alle lagen van de bevolking voor. Het kan op verschillende manieren: verbaal, fysiek en tegenwoordig ook elektronisch. Het laatste is van deze tijd. Bedoeld wordt het cyberpesten of digipesten. Het houdt in dat het internet wordt gebruikt om bedreigende of kwetsende informatie via het internet te verspreiden.

Het komt vaker voor dan je zou denken. Volgens krantenartikels zijn er onderzoeken naar gedaan en schijnt een kwart miljoen van de volwassen Nederlanders slachtoffer te zijn van pesterijen. Het gaat daarbij niet om onschuldige zaken maar ernstige praktijken. Het zijn vooral collega’s die stelselmatig het onderspit delven. Ze worden nooit meegevraagd voor de lunch en vernederd met mailtjes of geroddel. Je kunt iemand op verschillende manieren pesten door een persoon te kleineren, uit te lachten, buiten te sluiten, intimideren en spullen afpakken. Het is maar een greep uit het assortiment pesten. Er zijn veel meer mogelijkheden voorhanden.

Mensen die voortdurend gepest worden, kunnen lichamelijke en psychische klachten krijgen. De collega op het werk kan ziek worden en langere tijd arbeidsongeschikt blijven. Vaak komt het voor dat zo iemand niet terug op het werk durft (en wil) komen en uiteindelijk zelf ontslag neemt en de financiële consequentie daarbij voor lief neemt.

Waarom pesten volwassen mensen? Vaak komt het voort uit verveling. Het geeft een kick als de ander gevoelig blijkt voor je woorden of daden. Soms gebeurt het uit frustratie. Men kan zich op die ene persoon afreageren. Er kan sprake zijn van jaloezie. Ook komt het veel voor dat degene die pest op jongere leeftijd zelf veel gepest werd. Het pesten houdt stand als de getroffen persoon “hapt” op het pesten of als de pestkop zich gesteund voelt door (passieve) medestanders. Het pestgedrag houdt in de meeste gevallen op als de dader zich niet gesteund voelt. Dat is het geval als hij geen support krijgt van zijn omgeving of als het doel van de pesterijen niet reageert op het pestgedrag.