Haal meer uit je tijd

Time management is het sleutelwoord om optimaal je tijd te gebruiken. De volgende eenvoudige aanwijzigen zullen bijdragen tot een productievere dag, waardoor het lijkt alsof de dag meer uren heeft gekregen.


Tip 1: Maak afspraken
Koop een overzichtelijke agenda en plan je afspraken. Bepaal van tevoren hoeveel tijd deze afspraak in beslag mag nemen. Maak ook afspraken met jezelf en plan die op dezelfde manier in. Een afspraak met jezelf is net zo belangrijk als een afspraak met een ander.

Tip 2: Maak een doe-lijst
Maak een lijst waarop je zaken zet die je gedaan wilt hebben. Geef er een einddatum aan. Dit is een datum waarop de klus geklaard moet zijn. Doe iedere dag minimaal één van de klussen en breng deze tot een einde. Neem de meest vervelende. Dan heb je geen tijd meer nodig om er tegenop te zien.

Tip 3: Zorg voor een plek waar je ongestoord je dingen kunt doen
Je kunt alleen zaken regelen als je daar de tijd en rust voor hebt. Trek je iedere dag terug in een ruimte waar je ongestoord kunt werken. Plan het in je agenda. Nu kun je zaken in een sneller tempo afhandelen.

Tip 4: Nee zeggen
Durf nee te zeggen als iets jou niet uitkomt. Zeg het op een duidelijke manier. Laat geen ruimte om je toch iets op de mouw te spelden. Mislukt dit een keer? Kom er op terug en zeg alsnog nee. Je kunt zeggen dat je een vergissing hebt gemaakt en dat het antwoord toch “nee” wordt.

Tip 5: Denk om je ontspanning
Het is noodzakelijk dat je tijd investeert om jezelf te ontspannen. Dat zorgt voor evenwicht, concentratie en helder denken. Zorg dat je iedere dag minimaal vijf minuten hebt om niets te doen. Organiseer iedere week minimaal twee avonden die alleen bestemd zijn om te ontspannen.