Hypochondrie

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die alleen maar lijkt te kunnen klagen over zijn of haar gezondheid. Iemand die voortdurend denkt dat hij lijdt onder een ernstige ziekte, terwijl er medisch niets is te vinden, noemt men een hypochonder.


Hypochondrie is een psychische aandoening. Iemand die lijdt aan hypochondrie heeft voortdurend angst iets onder de leden te hebben. De symptomen van hypochondrie lijken dan ook enigszins op die van mensen met een paniekstoornis.
Een patiënt met hypochondrie let constant op zijn lichaam en voelt van alles.

Hoofdpijn of andere alledaagse kwaaltjes, ziet hij als een teken dat er sprake is van een ernstige ziekte. De ongerustheid wordt niet weggenomen door een medisch onderzoek waar niets gevonden wordt. De patiënt is niet gerust te krijgen en de angstgevoelens kunnen leiden tot diverse angstsymptomen als hyperventilatie, hartkloppingen, transpireren en misselijkheid. Met deze angstsymptomen wordt de patiënt nog eens meer overtuigd van de aanwezigheid van een ernstige ziekte.
Het is een lastig probleem als iemand uit je directe omgeving lijdt aan hypochondrie. Zo iemand is erg afhankelijk van anderen en heeft veel emotionele steun nodig. Meestal wordt er veel gemopperd over de medische hulp die ze krijgen. Er wordt veel gewisseld van arts.

Als je te maken hebt met iemand met hypochondrie is het belangrijk dat je begrip en bereidheid toont om over de ingebeelde ziekte te praten. Besteedt er alleen niet teveel tijd aan. Ga niet in discussie of iemand nu wel of niet een ziekte heeft. Je kunt er even kort op ingaan en dan het onderwerp direct over laten gaan op iets anders. Onderneem leuke dingen met elkaar. Laat zo weinig mogelijk aandacht gaan naar ziektes. Als het lukt, moedig dan iemand met hypochondrie professionele hulp te zoeken, zeker als angst de overhand krijgt.