Het rouwproces

Het rouwproces is het proces dat na overlijden plaatsvindt. Dit kan zijn: • Het overlijden van een mens. • Het overlijden van een (huis)dier. Hoe hechter de band, hoe zwaarder en moeilijker het rouwproces. Ook banden waarin veel ruzies voorkomen kunnen een zwaar rouwproces met zich meebrengen. Dit voornamelijk omdat er schuldgevoelens gaan meespelen.


Fases
Het rouwproces vindt in vier fases plaats:
1. Het aanvaarden van het overlijden of het ontkennen van het overlijden.
2. Verdriet en pijn.
3. Het aanpassen van het toekomstbeeld.
4. De overledenen een nieuwe plaats geven in het leven.

Aanvaarden en ontkennen
Na het overlijden van iemand die je dierbaar is geweest is het soms moeilijk om te aanvaarden dat deze er niet meer is. Men kan het niet geloven en vaak ook niet accepteren dat iemand er niet meer is. Om het verlies te aanvaarden zal men zeer moeilijke periodes door moeten. Alles en iedereen zal je aan die persoon laten denken. Ontkenning komt ook vaak voor. Men kan en wil het niet geloven dat diegene er niet meer is. Vaak praten mensen zelfs nog tegen de overledene of dekken de tafel nog voor die persoon. Pas later dringt het echt door dat diegene er toch echt niet meer is. Deze klap kan dan zeer hard aankomen.

Verdriet en pijn
Het verlies van iemand die je dierbaar is zorgt voor veel pijn en verdriet. Dit is emotionele angst. Ook boosheid en schuldgevoelens kunnen hierbij vaak voorkomen. Iedereen rouwt op een eigen manier. De een huilt direct terwijl een ander pas later of helemaal niet huilt. Dit wil echter niet zeggen dat men niet om de overledene gegeven heeft. Laat het verdriet wel toe als dat er is. Probeer het nooit weg te stoppen.

Het aanpassen van het toekomstbeeld
Als iemand die je dierbaar is overlijdt, dan zal de toekomst zeker veranderen. Je dacht namelijk dat die persoon er ook in voor zou komen. Ineens is dat niet meer zo en valt er veel weg. Bij partners zoals man en vrouw verandert er veel. Niet alleen is je geliefde er niet meer, je zult ook dingen moeten doen die eerst de ander deed. Zoals bijvoorbeeld:
• Financiële zaken.
• Administratie.
• Huishouden.
• Koken.
• Zorg voor kinderen.
• Zorg voor huisdieren.
Als je deze dingen altijd aan je partner hebt overgelaten dan zul je deze nu zelf moeten leren. Je leven zal dan drastisch veranderen.

De overledene een nieuwe plaats geven in je leven
Een dierbare die overlijdt, kun je niet loslaten. Dit wil men ook niet. De gedachtes en herinneringen blijven. Dit zal lange tijd moeilijk zijn en je zult steeds denken wat zou hij of zij nu doen of zeggen. Het is belangrijk om dit een plek te kunnen geven zodat je zelf verder kunt met je leven. Schuldgevoel is iets waar je overheen zult moeten om zelf weer het geluk te kunnen vinden en verder te kunnen leven.

Hulp
Het is moeilijk om te zien dat iemand pijn of verdriet heeft na het overlijden van een dierbare. Je steun en hulp in het rouwproces is dan ook zeker welkom. Hieronder enkele tips hoe je iemand kunt helpen tijdens het rouwproces:
• Breng gewoon een bezoekje aan de rouwende. Hoe moeilijk het ook kan zijn, vermijdt zeker geen contact.
• Geef de persoon de ruimte om het verlies te verwerken. Hulp is goed, maar overdrijf het ook niet.
• Help mee in de huishouding. Maak de taken wat lichter en kook eens een maaltijd of help mee met schoonmaken etc.
• Aanwezigheid is voldoende. Ben dan ook niet bang om iets verkeerds te doen of te zeggen.
• Laat de aandacht niet verslappen. Ook niet als het met die persoon beter gaat.