Fobie

Een fobie is een angst waar geen redenen voor is. Er is geen gevaar direct aanwezig, maar door denkbeelden lijkt dit wel zo. De angst zit als het ware tussen de oren. Situaties en plaatsen waar angst kan voorkomen worden door mensen met een fobie dan ook vermeden.


Klachten
Iemand die last van een fobie heeft kan te maken krijgen met verschillende klachten. De meest voorkomende fobieën kunnen in drie groepen worden onderverdeeld:
• Agorafobie.
• Sociale fobie.
• Enkelvoudige fobie.

Agorafobie
Hier komen vaak paniekaanvallen bij voor. De angst komt vooral voor op plaatsen en in situaties waarin men niet kan wegvluchten. Men wordt er dus als het ware direct mee geconfronteerd. Men laat de angsten zonder het echt te willen over zich heen komen of men gaat helemaal niet of alleen met iemand anders samen de deur uit. Deze fobie komt het meeste voor in gesloten ruimtes zoals:
• Bioscopen.
• De trein.
• De auto.
• Grote mensen massa’s.
Soms komen er geen paniek aanvallen voor, maar uit de angst zich op andere manieren zoals flauwvallen of misselijkheid.

Sociale fobie
Dit is een fobie die betrekking heeft op situaties waarin men kan afgaan. Mensen denken dat ze zich voor schut zetten voor andere mensen. Denk hierbij aan:
• Spreken in het openbaar voor meerdere mensen.
• Dineren met anderen.
• Plassen in een openbaar toilet.
• Op de vingers gekeken worden.
Hierdoor gaat men vaak bibberen of stotteren waardoor de paniek nog erger wordt.

Enkelvoudige fobie
Dit is een fobie waarbij er sprake is van een specifieke angst voor iets. Dit kan zijn:
• Een angst voor een of meerdere dieren.
• Angst voor bloed.
• Angst voor tunnels.
• Bang om in een lift te stappen.
• Angst voor de tandarts.

Behandelen
Om een fobie te behandelen worden meestal allee gespreken gebruikt. Eerst wordt men gerustgesteld en wordt de fobie behandeld en daarna leert men er mee om te gaan. In sommige gevallen kunnen medicijnen worden voorgeschreven om te helpen de angsten te overwinnen.