Kindermishandeling

De overheid heeft in 2009 een campagne gestart tegen kindermishandeling. De campagne zal tot 2011 duren. Kindermishandeling staat voor alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld waarbij het kind psychisch of lichamelijk schade wordt aangebracht. Dat kan op veel manieren, bijvoorbeeld bedreiging of geweld, maar ook ongewenste interacties van fysieke, psychische of seksuele aard.


Kindermishandeling is er in verschillende vormen. Het aandeel van de ouders kan zowel actief als passief zijn. Je spreekt bij kindermishandeling van een passieve rol van de ouders, als zij enig vorm van mishandeling hebben toegestaan, zonder op te treden. Soms is dat bij één van de ouders het geval. Deze sluit de ogen voor het aandeel van de andere ouder.

In grote lijnen kun je kindermishandeling onderverdelen in lichamelijk geweld, wat zich uit in kneuzingen en verwondingen. Daarnaast is er de psychische of emotionele mishandeling, waarbij het kind keer op keer verteld wordt hoe ongewenst het is. Of er worden onhaalbare eisen aan het kind gesteld. Of het kind wordt verwaarloosd. Emotionele mishandeling kan ernstige persoonlijkheidsontwikkelingstoornissen tot gevolg hebben. Seksueel misbruik is een veel voorkomende vorm van kindermishandeling.

Wanneer je het vermoeden hebt dat een kind uit je omgeving wordt mishandeld, kun je bij een Bureau Jeugdzorg (anoniem) terecht voor een advies wat te doen. Je kunt ook aangifte doen van een (vermoeden van) kindermishandeling bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zal aanvullende informatie inwinnen bij de school en de huisarts. Ook zal er een gesprek komen met de ouders en soms met het kind. De ouders zullen gemotiveerd worden voor hulpverlening.

Als je beroepshalve te maken hebt met zorgen over een kind, bijvoorbeeld als je leraar/lerares bent op een (basis)school, is het goed dit bespreekbaar te maken met collega’s. Als je de moed ertoe hebt, kun je de ouders aanspreken, maar je kunt dit ook overlaten aan Bureau Jeugdzorg of het AMK.