Lastige mensen

Lastige mensen zijn vervelend. Ze irriteren je, maken je boos of je voelt je er ongemakkelijk bij. Lastige mensen wil je mijden. Als je die mogelijkheid hebt, is dat waarschijnlijk de beste strategie. Maar soms heb je nu eenmaal in je leven te maken met lastige mensen waar je niet omheen kunt. Dat kunnen collega’s zijn, of aangetrouwde familie, of de buren.


Je kunt van lastige mensen iets over jezelf leren. Het is daarom goed om inzicht te krijgen in wat je in die persoon als lastig ervaart. Is het lastige gedrag misschien een karaktereigenschap wat je zelf wat meer zou willen hebben? Het gedrag van de ander is namelijk vaak een teveel van een bepaald gedrag, waar je zelf behoefte aan hebt. Zie de lastige eigenschap van de ander daarom als uitdaging.

Lastige mensen gebruiken bepaalde eigenschappen om anderen ermee uit balans te brengen en hopen met het lastige gedrag iemand te beïnvloeden of bepaalde acties te verhinderen. De lastige persoon kan met zijn gedrag jou bewust manipuleren, maar het kan ook een onbewuste (voor jou vervelende) karaktereigenschap zijn. Je kunt het lastig gedrag als hinderlijk ervaren, maar in feite is het niets anders dan jouw eigen interpretatie.

Lastige mensen kunnen een negatieve invloed op je uitoefenen en dat maakt hen machtig. Je geeft ze met het lastige gedrag, dat uit jouw interpretatie bestaat, de macht om je te beïnvloeden. Je wordt door ze uit het veld geslagen, maar je doet het eigenlijk zelf, omdat het ongewenste gevoel vanuit jouw belevenis ontstaat.
Geef lastige mensen minder aandacht en vat het lastige gedrag niet persoonlijk op.

Waarschijnlijk gedraagt de lastige persoon zich overal zo. Probeer het lastige gedrag niet te veranderen. Je kunt een lastig persoon aanspreken over het gedrag. In het gesprek geef je aan hoe jij de situatie beleeft en hoe je het anders wilt. Je kunt het lastige gedrag ook negeren. Ga dan op geen enkele manier in op het gedrag.