Kindermishandeling

Onder kindermishandeling verstaan we dat een kind door zijn ouders, oppassers of huisgenoten zodanig wordt mishandeld dat ze in hun lichamelijke en psychische ontwikkeling bedreigt worden. In vele gevallen is dit soort van mishandeling niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch hoor je er meer en meer over in kranten, op tv en in gespreken op straat. Meestal is er voor het kind op dat moment reeds blijvende schade.


Oorzaken

De oorzaken zijn meestal van uiteenlopende aard en komt in alle lagen van de bevolking voor. Opvoeders die zelf slachtoffer geweest zijn van mishandelingen en pesterijen kunnen zelf gaan mishandelen. Wanneer je tijdens het opgroeien je agressie niet hebt leren onderdrukken. Psychisch labiel karakter heeft of een plotse stress situatie niet aankan. In sommige gevallen wanneer het kind ongewenst is, het niet voldoet aan je verwachtingen of een gebrek heeft dat je niet kan aanvaarden.

Soorten letsels

-Onverklaarbare verwondingen bij kinderen, vooral deze die op meerdere plaatsen voorkomen. We zien dikwijls bloeduitstortingen, open wonden, brandwonden, been^, arm en schedelbreuken.
- Onverklaarbare achterstand in fysische en psychische ontwikkeling.
- Grote angst voor verzorgers of volwassenen.
- Tegenstrijdige verklaringen in soort verwondingen en de verklaring van de verzorgers.
- Vb: het kind is gestruikeld en heeft een schedelbreuk.

Gevolgen voor het kind

Een dergelijke mishandeling laat diepe sporen en zal zeker een invloed hebben op zijn emotionele ontwikkeling. De meeste zullen deze sporen levenslang met zich mee dragen. Een goede begeleiding en opvang van het kind zijn dus zeker nodig.

Hoe opsporen?

Je moet alert zijn wanneer een kind zich plots anders begint te gedragen. In zijn spel met poppen zie je vaak dat het kind deze agressie imiteert. Meerdere verwondingen met open letsels of bloeduitstortingen op verschillende plaatsen op het lichaam van het kind. Een kind dat een breuk heeft opgelopen en het verhaal van het gebeuren komt niet overeen met het letsel. Dikwijls heeft het kind de bedreiging gehad er niets over te vertellen. Daarom zal deze vlugger geneigd zijn een hond of knuffelbeer in vertrouwen te nemen. Luister aandachtig naar de gesprekken die het kind ermee voert.

Wanneer je kindermishandeling in je buurt vermoedt, ga je er best discreet mee om en meld dit bij een vertrouwensarts.