Tips voor ouders van kinderen in groep drie.

Wanneer en kind leert lezen, is het belangrijk dat de ouders op de hoogte zijn van de manier waarop letters en woorden worden aangeboden in de klas. Veel ouders denken, ten onrechte, dat wanneer hun kind het alfabet kent, het vlot zal leren lezen. Een kind dat het alfabet kent, kent in feite niets meer dan een ‘opzegversje’ uit het hoofd.


Letters herkennen en de daarbij behorende klank kunnen produceren is iets anders. Aandachtspunt hierbij is de uitspraak van de letter. Wanneer bijvoorbeeld de /r/ wordt aangeboden, dan zal de leerkracht deze uitspreken als ‘rrrr’. Mensen die niet op de hoogte zijn van deze methode zullen ‘er’ zeggen. De letter dient te worden uitgesproken zoals deze in een woord klinkt en niet zoals we de letter in het alfabet uitspreken.

Daarnaast is het ‘hakken en plakken’ van belang. Hierbij ‘hakt’ het kind het woord in stukjes (letters) waarna ze weer aan elkaar ‘geplakt’ worden. Het woord boom wordt op de volgende manier gelezen:
b-oo-m - > boom. Dit wordt de elementaire leeshandeling genoemd.
Letterherkenning is de basis, waarbij herhaling een grote rol speelt. Dagelijks op school letters flitsen (letters een voor een laten zien, benoemen en weer weghalen, waarbij het tempo wordt opgevoerd) is van groot belang, want op die manier worden de letters geautomatiseerd in het brein.

Tot slot is het van het grootste belang dat kinderen al lezend positieve ervaringen opdoen. Lees veel voor, geef het goede voorbeeld door zichtbaar plezier te hebben in het lezen, word lid van de bibliotheek en laat kinderen dingen lezen die ‘ertoe doen’ zoals het boodschappenlijstje of een recept van een gerecht dat je aan het maken bent. Op die manier ervaart het kind dat lezen een functie heeft in het dagelijks leven.