Een kind adopteren

Er kunnen verschillende redenen zijn om een kind te adopteren. In de meeste gevallen is het een alternatief als je zelf geen kinderen kunt krijgen. Soms heeft je leeftijd of omstandigheid ermee te maken. Je adopteert niet ‘zomaar’ een kind. Adoptie is dan ook niet ‘zomaar iets’. Er worden aan adoptie dan ook strenge voorwaarden gesteld.


Als je een kind wilt adopteren, moet je dat kenbaar maken. Het begint met een aanmelding bij de landelijke organisatie ‘Stichting Adoptievoorzieningen’ in Utrecht. De stichting bepaalt of je in aanmerking komt en voldoet aan de voorwaarden. Om erachter te komen of je voldoet aan de voorwaarden, zul je uitgenodigd worden om voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen. De bijeenkomsten belichten alle zaken waar je als adoptieouder mee te maken krijgt. Je krijgt een goed beeld van wat je te wachten staat.

Sta je na de voorlichting nog steeds achter je beslissing, dan volgt een onderzoek via de Kinderbescherming. Het onderzoek bestaat uit vier gesprekken. De Kinderbescherming kan uit de gesprekken opmaken welke beweegredenen er zijn om een kind te adopteren, welke verwachtingen je hebt en hoe jouw leefsituatie is. Het is als het ware een soort keuring. Is de Kinderbescherming met een plaatsing akkoord, dan zal zij dit melden aan het Ministerie van Justitie. Nu kan je zoektocht naar een adoptiekind starten.

Voor het vinden van een adoptiekind maak je gebruik van bemiddeling. Ieder land heeft een eigen stichting die deze bemiddeling regelt. Als er een geschikt kind wordt gevonden, volgt een voorstel. Als je daarmee akkoord gaat, kun je in principe je kindje ophalen.

Het duurt tussen drie of vijf jaar voordat je adoptie een feit wordt. Adopteren kost veel geld. De aanmelding bij Stichting Adoptievoorzieningen kost ongeveer 900 euro. De bemiddelingskosten verschillen per land en kunnen variëren tussen 7.500 en 22.500 euro. Verder komen hier nog kosten voor een verblijfsvergunning en de kosten voor de procedure bij de rechtbank voor adoptie bij.