Roddelen

Er zijn maar weinig mensen die zich nooit schuldig gemaakt hebben aan geroddel. Met roddelen spreekt men iets negatiefs uit over iemand die zelf niet deelneemt aan het gesprek. We leren als kind dat men niet hoort te roddelen. Toch wordt roddelen vaak gewoon geaccepteerd.


Roddelen is een communicatievorm die meestal wordt gebruikt om te manipuleren of mensen tegen elkaar uit te spelen. Het komt dan ook veel op de werkvloer voor. De ene roddelaar is echter de andere niet. Je kunt ze grofweg onderscheiden in de onschuldige roddelaar en de kwaadspreker. De onschuldige roddelaar is te vergelijken met een flapuit. Hij is er niet op uit om iemand opzettelijk te kwetsen. Opschepperige mensen willen ook nog wel eens onaardig over de prestaties van anderen melding maken. Het zijn onschuldige mededelingen die ze maken. Je kunt je voorstellen dat deze mensen de roddels nodig hebben omdat ze zelf weinig inhoud aan hun leven geven en op deze twijfelachtige manier meer populariteit hopen te verkrijgen.

De manipulator is een rasechte kwaadspreker. Hij kleineert mensen om zelf hogerop te komen. Je hebt ze in vele soorten, van geniepig en heimelijk stoken (in een goed huwelijk of relatie, in een arbeidsverhouding en dergelijke) tot de zogenaamde branieschopper die met zijn geroddel complete chaos kan veroorzaken.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar roddelen gedaan met opmerkelijke uitkomsten. Roddelen op de werkvloer zou niet alleen een negatieve invloed op de werkvloer hebben maar het zou ook positief bijdragen aan de sociale verhoudingen. De roddels geven collega┬┤s het gevoel erbij te horen. Roddel stimuleert ook het doorvoeren van beleidsidee├źn. Roddelen zou zelfs gezond zijn omdat het de productie van progesteron stimuleert, een hormoon dat stress vermindert.