Omgaan met conflicten

Een conflict bestaat uit een meningsverschil waarbij mensen niet meer naar elkaar luisteren of tot een oplossing komen. Twee (of meerdere) partijen hebben een andere zienswijze of opvatting over een situatie. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met conflicten. Het is op zich ook niet erg, als je er maar mee kunt omgaan.


Conflicten zijn niet fijn, en toch zijn ze ergens goed voor. Een conflict geeft aan wat de mening of gedachte van iemand werkelijk is. Een conflict kan uiteindelijk zorgen voor opluchting, omdat men nu ergens voor uit komt en het conflict geeft grenzen aan. Je kunt op verschillende manieren omgaan met conflicten. Aan de hand van een stappenplan kun je een conflict op een betere manier bejegenen, aanpakken en uit de wereld helpen. Een conflict roept emoties op. Je kunt boos, teleurgesteld of verdrietig worden. Tel even tot tien of loop een blokje om voordat je uitgelokt wordt tot een tegenaanval. Je kunt zelf in gesprek gaan met de persoon met wie je een conflict hebt, maar je kunt ook iemand vragen een onbevooroordeeld persoon in het conflict te bemiddelen. Als je zelf het gesprek aan gaat, is het belangrijk om in de ik-boodschap te spreken en feedback te geven.

Analyseer het conflict en formuleer dit goed voor jezelf en de ander. Laat de ander ook het conflict formuleren. Luister goed naar elkaar. Kan er een oplossing bedacht worden? Misschien moet er water bij de wijn gedaan worden. Als jullie beiden geen oplossing kunnen vinden, zoek dan hulp via een collega, familielid, of een deskundige op het gebied van het conflict. Soms kan een conflict niet (zomaar) worden opgelost. Leg je er dan bij neer. Mensen kunnen erg verschillen en in sommige zaken kun je het niet altijd eens zijn.