De IQ test

IQ ofwel intelligentiequotiënt staat voor intelligentiemeting. Aan de hand van psychodiagnostische tests kun je de intelligentie van een persoon meten en vaststellen. Wanneer is iemand nu precies intelligent en voor wie is de uitslag van een IQ test belangrijk?


De eerste wetenschappers die zich bezig hielden met het meten van intelligente waren Paul Broca (1824-1880) en Sir Francis Galton (1822-1911). Aan de hand van de schedelomvang konden zijn de intelligentie meten, want hoe groter deze was hoe slimmer de eigenaar van de schedel. Zo begon de geschiedenis van de IQ test.
De eerste moderne intelligentie test, de Simon-Binet IQ test, werd ontwikkeld door Alfred Binet (1857-1911) en Theodore Simon (1873-1961) in opdracht van het Franse Ministerie van Onderwijs. Het was een test om mentaal achterlijke kinderen te kunnen onderscheiden van normale, maar luie kinderen.

Je IQ geeft in een getal je intelligentie aan die je hebt ten opzichte van anderen, of een gemiddelde. Metingen van intelligentie zijn vooral bedoeld om individuele verschillen te meten. Een IQ is dus niet hetzelfde als intelligentie.

Waarom zou je meedoen aan een IQ test? Een IQ test kun je doen als beroepskeuzetest. Je kunt aan de hand van een IQ test zien of je geschikt bent voor een hogere opleiding. Loopbaanadviseurs stellen dan ook vaak een IQ test voor. Nog steeds kunnen kinderen getest worden naar het IQ, bijvoorbeeld als er sprake is van autisme (bijvoorbeeld het syndroom van Asperger). Er kan met een IQ test worden vastgesteld of het kind een hoog IQ heeft of juist een heel lage. Om een kind te testen moet er sprake zijn van een bijzondere situatie.

Wil je zelf weten hoe jouw IQ ervoor staat? Je kunt aan de hand van verschillende websites je IQ testen. Kies wel uit de juiste, serieuze websites in plaats van de commercieel ingestelde websites als je aan de uitslag nog enigszins waarde wilt hechten.

Je kunt je IQ zelf verhogen door veel te trainen. Oefen veel met IQ testjes. Op een gegeven moment bereik je echter wel je maximum prestatie.