Nicotine verslaving

Onder nicotine verslaving wordt ook wel rook en tabaksverslaving verstaan. Men kan niet meer stoppen met roken en het gebruik van tabak.


Roken
Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die roken. Voor veel mensen is roken ontspannend, maar voor anderen is het weer een verslaving. De drang naar nicotine is zo sterk dat men niet kan stoppen met roken. Door roken kunnen de volgende verschijnselen ontstaan:
• Hart en vaatziektes. O.a. aderverkalking en hartfalen.
• Keel aandoeningen. O.a. kanker en verlies van de stem.
• Longziektes zoals longkanker.
• Aantastingen aan de luchtwegen zoals bronchitis en longemfyseem.
• Aandoeningen aan de maag en darmen. Hierbij kun je denken aan maagzweren en kanker.
• Slokdarm kanker en oprispingen van zuren.

Meeroken
Men richt niet alleen schade aan zichzelf aan, maar zeker ook aan de mensen om zich heen. Ook deze mensen hebben kans op een van de boven genoemde aandoeningen en ziektes. Roken is een soort van sluipmoordenaar en slaat langzaamaan toe. Klachten beginnen meestal klein, maar kunnen groot uitpakken na verloop van tijd.

Nicotine verslaving
Nicotine verslaving kan in twee groepen worden onderverdeeld. Zo is er de geestelijke afhankelijkheid welke door gewoontevorming ontstaat. Dit komt veelal toe bij mensen die roken om er bij te horen. Vaak gebeurt dit op scholen en in grotere groepen. Mensen roken omdat de mensen om hen heen dat ook doen. Daarnaast is er nog de lichamelijke afhankelijkheid waarbij het lichaam niet meer zonder nicotine kan. Het lichaam heeft als het ware de nicotine nodig om te kunnen functioneren.

Behandelingen
Er zijn een aantal manieren om nicotine verslavingen te behandelen. Zo heb je:
• Therapieën. Persoonlijk of in groepen. Soms ook telefonisch.
• Nicotine therapieën. Hierbij worden producten gebruikt die het nicotinegebruik aanpakken. Voorbeelden hiervan zijn kauwgum, sprays, pleisters en tabletten.
• Anti depressiva. Hierbij wordt er medicatie voorgeschreven.
Als men van de nicotine verslaving af wil komen dan is het eerste jaar het belangrijkste. Vaak zijn mensen al trots als ze enkele dagen of weken gestopt zijn met roken, maar het eerste jaar is het belangrijkste. Ongeveer 95% van de mensen die een jaar gestopt is met roken, is er ook definitief vanaf.

Samen stoppen
Vaak probeert men met meerdere mensen tegelijkertijd te stoppen met roken. Soms is dat een voordeel, maar vaak pakt het verkeerd uit. Als er een zwakkere persoon tussen zit, dan vallen de anderen personen ook meestal snel terug. Stoppen met roken doe je voornamelijk voor jezelf. Het beste kun je dus op eigen houtje stoppen met roken.