Ecodrugs: high worden van moeder natuur

Met de term ‘ecodrugs’ bedoelt men alle producten met een bewustzijnsbeïnvloedende werking die uit de natuur afkomstig zijn. Het kan zelfs gaan om planten of kruiden waarvan je op het eerste zicht denkt dat ze onschuldig zijn. Meestal worden ze gebruikt als een alternatief op chemische drugs zoals XTC of LSD.


Ecodrugs kan zowel een hallucinogene, als verdovende of stimulerende werking hebben. Voorbeelden zijn valeriaan, bilzekruid, paddenstoelen of paddo’s, cactussen, ephedra, doornappel, enz… De meeste producten worden gezet als thee of gerookt.

Een aantal ecodrugs vallen onder de drugswetgeving en zijn verboden. De producten die lage concentraties aan stoffen met een hallucinogeen effect bevatten, zijn vrij in de handel verkrijgbaar. Denk maar aan muskaatnoot, wolfskers, en nog veel meer.

Het gevaar bestaat erin zich te laten misleiden door de term ‘eco’. Velen denken dat de drugs ‘eco’, en dus ‘natuurlijk en gezond’ is, hoewel ook met ecodrugs voorzichtigheid geboden is. Ook in de natuur komen immers erg schadelijke en giftige stoffen voor. Informeer je daarom steeds goed vooraleer te experimenteren. Een vergissing van paddenstoel, een foute combinatie of een te hoge dosering kan ernstige gevolgen hebben!

Bij ecodrugs is er geen kans op lichamelijke afhankelijkheid. Wanneer je stopt met een ecodrug te gebruiken zal je dus geen lichamelijke ontwenningsverschijnselen moeten doorgaan. Bij regelmatig gebruik is er echter wel kans op geestelijke afhankelijkheid. Kenmerkend hierbij is steeds meer en meer verlangen naar het product en denken niet meer zonder te kunnen.