Tijd voor jezelf met een sabbatical

Een sabbatical is een periode van minstens een aantal maanden waarin onbetaald verlof wordt genomen om tijd voor zichzelf te nemen. Die tijd kan besteedt worden om te reizen of iets te doen waar men alle tijd voor wil nemen. Tegenwoordig is het steeds beter mogelijk om een sabbatical te houden. Je kunt ervoor sparen (bijvoorbeeld met de levensloopregeling) en bedrijven staan het personeel steeds meer toe.


Het opnemen van onbetaald verlof voor langere tijd is ontstaan in de Verenigde Staten en wel bij academici. Tegenwoordig zijn het vooral managers die er gebruik van maken. Het bedrijfsleven staat er niet onwillig tegenover, omdat het voordeel op zou leveren. Managers zouden tijdens de sabbatical inspiratie opdoen en door verkregen nieuwe inzichten bijdragen aan een effectievere bedrijfsvoering. Ook zou het toestaan van de sabbatical meer plaats vrijkomen op de arbeidsmarkt. De vrijgekomen functie zou voor bepaalde tijd kunnen worden opgevuld door een persoon die gedurende die tijd geen aanspraak hoeft te maken op een uitkering en daarbij ook nog eens de nodige werkervaring opdoet.

Het houden van een sabbatical kan alleen als je voldoende geld daarvoor hebt. Gedurende de sabbatical loop je namelijk je maandelijkse inkomsten mis. In Nederland is daarom de levensloopregeling in 2006 geïntroduceerd. De levensloopregeling is een fiscale regeling waarbij je via je werkgever spaart voor een vervangend inkomen bij een periode van onbetaald verlof. De werkgever is verplicht hieraan mee te werken, maar kan wel voorwaarden stellen. Zo kan hij het verlof weigeren als de afwezigheid schadelijk is voor het bedrijf. Met de levensloopregeling mag je tot maximaal 12 procent van je jaarsalaris sparen. Het is fiscaal gezien een aantrekkelijke manier van sparen.

De reden voor het nemen van een sabbatical kunnen zeer uiteenlopend zijn. Veel mensen nemen een sabbatical om uit te zoeken wat ze precies willen in het leven. Het is een tijd van bezinning. Andere mensen gaan rondtrekken door verschillende landen. Weer anderen storten zich op een project die ze naast een baan niet zouden kunnen doen. Het kan alle kanten op, van het schrijven van een boek tot vrijwilligerswerk of het opstarten van een eigen bedrijf.