Homeopathie

Homeopathie is de benaming voor alternatieve geneeswijze. Het is een hele oude manier om ziekte te bestrijden. De algemene regel van de homeopathie sluit aan bij het motto wat de beroemde arts en theoloog Paracelsus in de 16e eeuw verkondigde: “wat de mens ziek maakt, kan hem ook genezen”. Paracelsus was daarmee een voorloper van de homeopathie.


In de late 18e eeuw werden de principes van de homeopathie vastgelegd door Samuel Hahnemann. De homeopathie maakt gebruik van dezelfde grondstoffen, die ook gebruikt worden in de natuurgeneesmiddelen (gemaakt van stoffen uit de natuur) en fytotherapie (middelen verkregen uit planten en kruiden).

Homeopathische geneesmiddelen worden bereid op basis van extracten van minerale, plantaardige en dierlijke oorsprong. Toediening in pure vorm zouden symptomen geven die gelijkenis hebben met de te behandelen ziekte. Op basis van die gelijksoortigheid wordt het middel geacht effectief te genezen. Het homeopathisch geneesmiddel zou steeds sterker werken bij steeds lagere concentratie.

Homeopathie wordt wetenschappelijk als een niet bewezen en niet erkende geneeskunde beschouwd en door velen bestempeld als kwakzalverij of pseudowetenschap. Uit onafhankelijke onderzoeken blijkt veelal dat homeopathie niet werkt. Homeopathie dat wel klachten verhelpt, zou dezelfde waarde hebben als de welbekende placebo. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft recentelijk (in 2009) gewaarschuwd dat behandeling met homeopathische geneesmiddelen levensbedreigend zou zijn voor mensen in ontwikkelingslanden die lijden aan (onder andere) tuberculose, diarree, HIV en dergelijke.

De voorstanders van homeopathie menen dat de onderzoeksmethoden in de homeopathie niet mogelijk zijn. De klassieke homeopaat behandelt niet het symptoom, maar de patiënt als geheel (holistisch). Het middel wordt specifiek afgestemd op de patiënt. Ondanks de kritiek, bestaat homeopathie al meer dan tweehonderd jaar. Patiënten zijn blijkbaar wel tevreden.

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden homeopathische behandelingen in een aanvullend pakket. Het staat iemand vrij te kiezen voor een homeopathische benadering voor behandeling van een ziekte. Veel mensen zien homeopathie als “laatste redmiddel” als de reguliere geneeskunde faalt.