Als je kind een giftige stof heeft ingeslikt

In je huis bewaar je meer giftige stoffen dan je denkt. Wist je dat het opeten van een sigaret voor een kind onder de vijf jaar dodelijk kan zijn? Als je merkt dat je kind een giftige stof heeft ingeslikt, is het belangrijk goed te handelen. Bel een noodarts of 112 als je vermoedt dat je kind een giftige stof heeft binnen gekregen.


De symptomen van een vergiftiging kunnen erg verschillen per stof.

Vergiftiging door alcohol, tabak, bessen of planten veroorzaken de volgende verschijnselen:

* Bewusteloosheid
* Plotseling ziek zijn

Vergiftiging door schoonmaakmiddelen:

* Rode huid
* Ademhalingsproblemen, problemen met slikken
* Hevige pijn
* Brandblaren op lippen of in de mond, soms bloed uit de mond

Vergiftiging door (af)wasmiddelen:

* Pijn in maag en darmen
* Ademhalingsproblemen
* Blaren op lippen en in de mond

Als je zeker weet dat het kind met de eerste groep (sigaretten, planten of alcohol) is vergiftigd, moeten eerst de resten worden verwijderd uit de mond. Laat het kind daarna braken door een vinger in de keel te steken. Als het kind heeft overgegeven, moet het heel veel water drinken.

Laat een kind echter nooit braken of drinken als het suf of bewusteloos is, of niet zelfstandig kan drinken! Er is dan kans op verstikking.

Laat je kind nooit braken als je niet weet welk middel je kind heeft ingeslikt. Een bijtende stof kan dan voor een tweede keer schade aanbrengen in de slokdarm en mond. Het wordt zelfs gevaarlijk als door het braken de stof in de longen terecht komt.

Een bewusteloos kind kan het best op zijn of haar zij worden gelegd.

Bewaar de verpakkingen waar je kind mee gespeeld heeft zodanig, dat je deze direct aan de hulpverlener kunt laten zien als deze arriveert.

Als er gif in de ogen of op de huid terecht is gekomen, spoel je de plaats voorzichtig vijf tot tien minuten met lauwwarm water uit de kraan.

Ook als de vergiftiging zo op het eerste gezicht geen ernstige gevolgen lijkt te hebben, moet je met je kind de huisarts raadplegen. Neem de verpakking van het middel mee waar je kind mee gespeeld heeft.