Zindelijkheid bij kinderen

Bij dit artikel over zindelijkheid wil ik vooraf toch even kwijt dat ieder kind uniek is en dus een eigen ritme heeft. Het ene kind is dus eerder zindelijk dan de ander. Het kind is er op een bepaald moment gewoon aan toe om de luier vaarwel te zeggen. Het gaat allemaal om een stukje bewustwording om de sluitspieren bewust aan te spannen en ook los te kunnen laten. Meisjes zijn over het algemeen wat eerder zindelijk zijn dan de jongens.


Gemiddeld zijn tussen het derde en vierde jaar de kinderen overdag droog en hoeven dus dan geen luier meer om. Kinderen tussen 5 en 7 jaar zijn over het algemeen voor de eerste keer ’s nachts droog. Zindelijkheid kun je niet afdwingen. Afdwingen zal juist vaak een averechts effect hebben. Peuters geven zelf aan wanneer ze moeten poepen of plassen. Wees hier alert in en pak dan snel een potje. Ligt er dan niks in het potje wees dan niet teleurgesteld en zeg dan maar volgende keer beter. Een peuter moet in staat worden geacht 2 uur zijn plas op te kunnen houden. Bij het proces van zindelijkheidstraining hoort ook dat het kind interesse gaat tonen in een toilet. Het kind zal zich af gaan zonderen als er wordt gepoept of geplast en ziet dus in dat het vies is. De peuter zal ook aan gaan geven dat de luier vol is. Dit zijn allemaal signalen die het proces tot zindelijkheid in gang zetten.

Een plaswekker kan ook een oplossing zijn als het kind nog niet zindelijk is ’s nachts. Een paswekker wordt vaak geadviseerd door de arts bij zindelijkheidsproblemen. Vaak heeft een plaswekker snel het gewenst effect door het geluid wat hij maakt als het kind net gaat plassen. De plaswekker is namelijk een apparaat dat met een draadje verbonden is aan een speciaal broekje of inlegger. Als het broekje nat wordt gaat het kind plassen nadat het apparaat is uitgezet. Vervolgens wordt het apparaat weer ingeschakeld en een nieuw broekje geïnstalleerd. Is het bed toch nat dan mag het kind gerust meehelpen met verschonen. Het kind moet ervan leren dat het vies is.

Dit systeem is zo effectief omdat het kind geen problemen heeft met het plassen zelf maar meer met de timing ervan. Een plaswekker kan gehuurd en gekocht worden. Vaak wordt de huur van de plaswekker ook vergoed door het ziekenfonds. Maarliefst 90% van de gebruikers van de plaswekker is binnen 3 maanden helemaal droog. Het kind is nu zindelijk geworden.