Worm infecties

Worm infecties zijn infecties aan het lichaam waarbij ingewandswormen naar voren komen. Wormen komen vooral in het maagdarmkanaal voor, maar kunnen soms ook in het weefsel en organen voorkomen.


Groepen
Wormen die in ons lichaam kunnen voorkomen kunnen in drie groepen worden ingedeeld:
• Ziekteverwekkende wormen.
• Inheemse wormen.
• Uitheemse wormen.

Ziekteverwekkende wormen
Hieronder vallen:
• Lintwormen.
• Platwormen.
• Rondwormen.
• Zuigwormen.
Deze wormen kunnen allerlei ziektes veroorzaken in het lichaam. Soms kun je er goed ziek van worden en soms wordt er maar weinig van gemerkt. De wormen komen meestal op een natuurlijke manier uit het lichaam. Denk hierbij aan ontlasting of overgeven.

Inheemse wormen
Onder deze groep vallen de:
• Aarsmaden. Dunne witte of gele wormpjes die erg beweeglijk zijn. Deze kunnen 1cm lang worden en komen veel voor bij schoolgaande kinderen.
• Spoelwormen. Bleekgele of rood/roze worm die iets op een regenworm lijkt. Deze kunnen wel 30cm lang worden. Deze worm komt vaak voor als men besmet en ongewassen fruit heeft gegeten.
• Zweepwormen. Dit zijn tropische rondwormen die ongeveer 5cm lang kunnen worden. Vaak nestelen deze wormen zich in de blinde darm. De eitjes die deze wormen leggen worden door de ontlasting verwijderd.
• Lintwormen. Dit is een wit/gele worm die wel meters lang kan worden. Deze worm bevindt zich in het darmkanaal en voedt zich met het voedsel dat de mens eet. Deze worm wordt meestal ontdekt door kleine witte stukjes in de ontlasting. Door het eten van rauw vlees kan een lintworm ontstaan.

Uitheemse wormen
Hieronder verstaan we de wormen die uit de Tropen komen. Mensen die op vakantie gaan kunnen deze wormen ontwikkelen.
• Mijnwormen. Deze wormen kwamen vroeger veel bij mijnwerkers voor. Het is een soort rondworm die zich in de darmen bevindt.
• Schistosomiasis. Deze worm komt in het lichaam binnen door besmet water. Vooral de blaas en darmen worden geïnfecteerd door deze soort worm.

Verschijnselen
Welke verschijnselen wormen met zich meebrengen hangt af van het type worm en ook het lichaam waar deze worm zich in bevindt. Meestal merkt men er weinig van en verlaat de worm via de natuurlijke weg weer het lichaam en soms kan men er flink ziek van worden.