Een beroerte is niet altijd een ziekte voor oudjes

Soms kunnen oudere mensen plots geveld worden door een beroerte. Ze verliezen het bewustzijn en maken een blazend ademhalingsgeluid. Wanneer de persoon weer bijkomt, kunnen er al dan niet verlammingsverschijnselen vastgesteld worden.


Een beroerte wordt meestal veroorzaakt door een stoornis in de bloedvaten van de hersenen en kan al dan niet blijvende letsels veroorzaken. Er zijn verschillende gradaties in te zien. Een kleine beroerte is een kort durende onderbreking in de hersenen die soms verlammingsverschijnselen geven maar volledig herstellen.

Een beroerte treft niet alleen oudere mensen, maar ook mensen boven de 40 jaar. De oorzaak bij jongere mensen zijn vaak tromboses, hoge bloeddruk, vaatvernauwingen tengevolge van arteriosclerose of een aneurysma dat plots begeeft. Bij oudere mensen heb je meestal tromboses, vernauwingen ten gevolge van arteriosclerose of bloedingen ten gevolge van het innemen van bloedverdunners. De letsels kunnen al dan niet blijvende zijn naargelang men vlug ingrijpt of het gaat om een korte onderbreking.

De behandeling ervan verschilt van de oorzaak die de beroerte teweeg brengt. Tijdig een beroerte vaststellen en behandelen kan de eventuele uitvalsverschijnselen tot een minimum beperken. Een aneurysma dient zo snel mogelijk vastgesteld worden en chirurgisch behandeld. Wanneer deze helemaal openspat heeft dit de dood tot gevolg. Tromboses en verstoppingen van de bloedvaten kunnen medicamenteus opgelost worden maar hiervoor is een ziekenhuis opname noodzakelijk. Het bewustzijn moet regelmatig in het oog gehouden worden omdat bloedingen kunnen optreden. Bloedingen kunnen een deel van de hersenen wegdrukken waardoor deze niet meer normaal kunnen functioneren. Wanneer deze te groot zijn is een drainage noodzakelijk en wordt er een voorlopige buisje in het hoofd aangebracht waardoor het overtollige bloed naar buiten toe kan aflopen.

Het vaststellen van een bloeding, trombose en aneurysma kan doormiddel van een CT-scan of Nmri onderzoek. Bij een bloeding wordt een CT scan zonder contrast uitgevoerd. Het bloed en de omvang ervan is duidelijk te zien. Voor een aneurysma wordt een eerste vaststelling met een CT scan zonder contrast gedaan en nadien een CT scan van de bloedvaten van de hersenen met een Angio CT van de hersenen. Voor een trombose is aan Angio Ct van de hersenen aangewezen.