Wierook

Het woord wierook is afgeleid van het woord “wierooc”. Dit woord is samengesteld uit twee delen. Het eerste woord komt van het woord “wien”, wat wijden of heiligen betekent. Het tweede deel van het woord, rooc, is herkenbaar, dat staat voor rook. Eigenlijk betekent wierook dan ook letterlijk vertaald: “heilige rook”.


Wierook werd (en wordt nog steeds) veel gebruikt bij religieuze en heilige handelingen. Tegenwoordig wordt wierook ook om andere reden gebruikt, vooral om een bepaalde sfeer of stemming te creëren. Sommigen menen er bepaalde krachten aan te ontleden of slechte invloeden te verdrijven. Dat is helemaal niet gek bedacht, want wierook werd vroeger al om deze redenen gebruikt.

De allereerste wierookstokjes werden aangevlamd om de goden goed te stemmen. Al meer dan duizend jaar wordt om deze reden wierook gebruikt om religieuze redenen. De stokjes doen aan het einde van het jaar een extra klus, namelijk de boze geesten verjagen. Zoete geuren waren om de goden te behagen en kruiden werden gebruikt om de boze geesten te verjagen.

Een andere gewoonte om wierook te gebruike, is als instrument voor het gebed. De opstijgende rook zou de smeekbeden naar de goden brengen. Dankzij de wierook zou je ook contact krijgen met de goden.

Een moderner gebruik van de wierook is om vervelende luchten (bijvoorbeeld sigarettenlucht) uit het huis te krijgen. Vroeger deed men dat eigenlijk ook al met wierook. Bij het brengen van offers, waaronder dieren, werden de vervelende geuren die daarbij vrijkwamen, gemaskeerd met wierook.

Ten slotte wordt wierook ook nu nog steeds gebruikt om een bepaalde sfeer te creëren. De soort geur wordt afgestemd op de sfeer die je wilt scheppen. Geuren kunnen energie geven of juist rust. Je kunt er een sexy sfeer mee creëren (voor in de slaapkamer) of een opgewekte. Eigenlijk kun je met geuren heel veel kanten op.