De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel WA-verzekering genoemd. WA is de afkorting voor Wettelijke Aansprakelijkheid. In de meeste Europese landen is een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. In Nederland is die verplichting er wel voor iedere houder van een motorvoertuig, jagers en exploitanten van kerncentrales.


Er zijn twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen: voor particulieren en beroepsaansprakelijkheid. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade aan anderen waarvoor jij, je gezinsleden en eventuele huisdieren aansprakelijk worden gesteld. Deze schade kan oplopen tot een behoorlijk bedrag. Als iemand bijvoorbeeld ernstig letsel oploopt of invalide wordt.

Een aansprakelijkheidsverzekering hoeft niet veel te kosten. Het beschermt de verzekerde en het gezin tegen het risico van aansprakelijkheid. Heb je kleine kinderen? Zij kunnen ongewild schade in een ander huis toebrengen. Ook huisdieren als een hond of en kat kan schade aanbrengen aan andermans goederen. Het kunnen kleine schades zijn, maar er kunnen zich ook omstandigheden voordoen, waarbij de schade in de tonnen kan oplopen. Niet alle schade wordt vergoed. Er wordt meestal een maximum bedrag uitgekeerd en bij opzettelijk veroorzaakte schade wordt over het algemeen niets uitgekeerd.
Meestal bieden verzekeraars de WA verzekering aan met een alleenstaande- of gezinsdekking. Bij de gezinsdekking is het hele gezin verzekerd, bestaande uit echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner, de (inwonende) kinderen (of voor studie uitwonende kinderen) en inwonende bloed- en aanverwanten. Ook de huisdieren zijn meeverzekerd, maar dit laatste alleen als de verzekerde eigenaar is van het dier.

Wanneer je overweegt een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, kun je via het internet verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Let daarbij niet alleen op de premie, maar betrek vooral de voorwaarden ook bij je beslissing.