Soorten schuldsanering

Mensen kunnen door omstandigheden zodanig in de schulden komen, dat zij er zelf niet meer uit kunnen komen. Wanneer de schulden zo omvangrijk worden, dat je er zelf niet meer uit komt, kan er via de gemeente gevraagd worden om een schuldsanering om een persoonlijk faillissement te voorkomen.


Schuldsanering kan op drie manieren: via het minnelijke traject, de minnelijke schuldsanering en het wettelijk traject.

Het minnelijke traject is de oplossing om de schulden het hoofd te bieden, als er mogelijkheden zijn om een goede deal te sluiten met alle schuldeiseres. De deal houdt in dat je binnen drie jaar een zo groot mogelijk deel van je schulden afbetaalt. Er mogen geen nieuwe schulden ontstaan. Je houdt een minimum aan loon voor jezelf.

De minnelijke schuldsanering bekijkt of je een lening kunt afsluiten, waarmee je alle schuldeiseres in één keer een afbetalingsbedrag aanbiedt. Je blijft dan alleen met de lening als schuld zitten. Deze lening moet je in drie jaar afbetalen.

Het wettelijke traject is het traject dat je ingaat als schuldeisers niet ingaan op je aanbod om je schuld voor een deel te betalen. De Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) regelt dat de rechter namelijk een regeling met de schuldeisers kan opleggen. De rechter bepaalt dus of de schuldeiser een regeling moet accepteren. Ook stelt de rechter een bewindvoerder aan. Deze heeft als taak toe te zien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Is dat namelijk niet het geval, dan volgt er alsnog een persoonlijk faillissement. Een persoonlijk faillissement houdt in dat je nog twintig jaar lang kunt worden aangesproken op je schulden.