Geven aan een goed doel

Waarom geven mensen hun geld aan een goed doel? Geven alleen de rijken geld aan instellingen of doet het modale gezin ook aan liefdadigheid? Nederlanders blijken welwillend tegenover het schenken aan goede doelen.


Er zijn verschillende omstandigheden van invloed zijn op ons geefgedrag. Het allerbelangrijkste is de aanwezigheid van de middelen om geld te kunnen weggeven. Eerst voorziet de gemiddelde Nederlander in de eigen behoeften. Zijn die bevredigd, dan kunnen er gelden gespendeerd worden aan goede doelen. Maar het geld gaat eerst naar de behoeften, ook de luxe, van het eigen gezin.

Reclame maken voor goede doelen levert geen windeieren op. Dankzij de media weten mensen waaraan het geld wordt besteed en waar een bepaald doel voor staat. Grote liefdadigheidscampagnes brengen over het algemeen veel geld in het laatje. Mensen kopen zonder probleem loten om prijzen te winnen en vinden het prima dat een deel van die opbrengst naar het goede doel gaat.

De nieuwswaarde van een doel heeft een grote invloed op onze medewerking om geld te doneren. Rampen die grootschalig en gedetailleerd op het nieuws verschijnen, doen sneller onze portemonnee trekken dan rampen die amper aandacht van de media krijgen. Een hoop goede doelen proberen daarom aandacht te krijgen door het inzetten van bekende Nederlanders. Deze moeten het doel meer bekendheid geven. Bekender maakt nu eenmaal vaak ook geliefder.

Wanneer je persoonlijk betrokken bent bij bepaalde zaken, zoals rampen of ziekten, dan ben je ook sneller genegen om het doel dat hierop betrekking heeft financieel te helpen. Je kunt daarom zeker stellen dat persoonlijke omstandigheden invloed hebben op het doen van giften. Ook wanneer de collectant iemand uit je directe omgeving is, zul je sneller bereid zijn een donatie te doen, dan wanneer er een onbekende aan je deur staat.

Geld geven aan een goed doel levert een bepaalde voldoening op. Het geeft je het gevoel dat je in staat bent een ander te helpen en een daad verricht die een beetje bijdraagt tot verbetering van de wereld.