Bijzondere Bijstand voor noodzakelijke uitgaven

Bijzondere bijstand is een voorziening voor mensen met een laag inkomen. Het is niet alleen voor mensen die een uitkering hebben, maar bijvoorbeeld een salaris rond het bijstandniveau. Met bijzondere bijstand kun je een tegemoetkoming krijgen voor noodzakelijke uitgaven die je niet zelf kunt betalen.


Alleen kosten die ook echt noodzakelijk zijn, komen voor bijzondere bijstand in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een bril, babyuitzet, tandartskosten, verhuiskosten, wasmachine, koelkast, schoolkosten voor kinderen, kosten rechtsbijstand. Dit zijn zaken die onder noodzakelijke kosten vallen. Soms kun je de bijzondere bijstand ook in de vorm van een lening krijgen. Het betreft in dat geval spullen die jij wel zelf moet betalen, maar waar je op dat moment geen geld voor hebt.

Bijzondere bijstand wordt verstrekt door de gemeente en is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en geen of weinig eigen vermogen. Iedereen die een inkomen rond het bijstandsniveau kan een beroep doen op bijzondere bijstand. Dus ook mensen met een uitkering, bijvoorbeeld op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Jongeren tot 21 jaar moeten echter eerst een beroep doen op hun ouders. De gemeente kan mensen van 65 jaar en ouder en aan chronisch zieken en gehandicapten bijzondere bijstand geven, zonder te kijken of iemand die wel nodig heeft en zonder dat te controleren. Zo kan er sprake zijn van een jaarlijkse tegemoetkoming. Het verschilt per gemeente en de gemeente is niet verplicht bijzondere bijstand te geven.

Bijzondere bijstand vraag je aan bij je gemeente. Iedere gemeente stelt zelf de voorwaarden vast voor het geven van bijzondere bijstand. Dat betekent er verschillende voorwaarden per gemeente gelden. Je kunt over de voorwaarden van jouw gemeente schriftelijke informatie opvragen. De bijzondere bijstand wordt, indien akkoord bevonden, verstrekt als eenmalige uitkering.