Hypotheek vaste of variabele rente

Waar kies je voor als je een hypotheek afsluit: een vaste of variabele rente? Het is een moeilijke keuze. Natuurlijk kun je deze laten afhangen van prognoses over de ontwikkeling in de marktrente. Maar deze prognoses blijken niet altijd betrouwbaar.


Een vaste rente is lager voor het afsluiten van een korte periode, maar wordt steeds hoger hoe langer deze wordt vastgezet. Een vaste hypotheekrente wordt in het algemeen vastgesteld voor een periode van 5, 10, 15 of 20 jaar. Hoe langer de periode, hoe hoger het rentepercentage. Ligt de actuele rente op het moment van beslissen relatief laag? Dan is het verstandig te kiezen voor een lange rentevaste periode. De rentevaste periode geeft namelijk gedurende de gekozen looptijd zekerheid over de maandlasten. Deze blijven gedurende de looptijd hetzelfde. Aan het einde van de looptijd is het maar de vraag hoe de rente er dan voorstaat. Je bent daar op dat moment afhankelijk van. Het kan zijn dat de marktrente flink is gedaald. Maar het kan ook andersom.

Als je kiest voor een variabele hypotheekrente, dan volg je de actuele marktrente. Je bent dan helemaal afhankelijk van de geldende rentetarieven. Je maandlasten hangen dus samen met de ontwikkelingen op de geldmarkt. Als de rente stijgt, stijgen je maandlasten mee. Het voordeel van een variabele hypotheekrente is dat deze doorgaans lager is dan een rentevast percentage voor een bepaalde periode.

Je kunt bij de aankoop van een nieuwe woning ook de marktontwikkeling volgen via de startrente of instaprente. De periode voor een dergelijke rente is kort: 1 tot 2 jaar. Binnen deze periode kun je de rente zonder bijkomende kosten vastzetten voor een langere periode. Het is een goede keuze wanneer de rente laag staat en de verwachting is dat de rente nog meer zal dalen. Je loopt echter risico dat de markt zich opeens heel anders ontwikkeld dan aanvankelijk werd gedacht.

De margerente is een tussenvorm. De rente van je hypotheeklening stijgt alleen mee of daalt alleen als de marktrente meer dan een afgesproken marge stijgt of daalt. Meestal is dat een percentage tussen 1 en 2 procent. De grote veranderingen in de rentestanden worden hiermee afgezwakt. Stijgt de rente meer dan de marge? Dan stijgt de rente mee met aftrek van de afgesproken marge. Het nadeel van de margerente is het risico dat de marktrente de rente bij het afsluiten altijd nog flink kan overstijgen.