De belasting en ziektekosten 2009

De Belastingdienst heeft de aftrekmogelijkheden voor ziektekosten per 1 januari 2009 veranderd. Vanaf dit jaar bestaat er “een nieuwe regeling aftrek specifieke zorgkosten”. Bepaalde kosten zijn niet meer aftrekbaar, met uitzondering van de zogenaamde specifieke zorgkosten.


Regeling aftrekbare specifieke zorgkosten 2009
In de nieuwe regeling mogen de bezoeken aan de huisarts of voorgeschreven medicijnen nog steeds worden afgetrokken. Daarnaast zijn aftrekbaar de kosten voor: heelkundige hulp, steunzolen, rolstoel, reiskosten naar de huisarts of het ziekenhuis, dieetkosten, gezinshulp, kleding en beddengoed en de kosten voor ziekenbezoek.
De kosten die vorig jaar nog wel aftrekbaar waren, maar in 2009 niet meer zijn de kosten voor de aanvullende zorgverzekering, contactlenzen of ooglaseren, de bijdrage voor verpleging in een AWBZ-instelling, de bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, en de kosten voor overlijden, bevalling, kraamhulp en adoptie. Er is geen vaste aftrek meer voor 65-plussers, arbeidsongeschikten, en chronisch zieken. Voor een aantal van die aftrekposten geldt een compensatieregeling.

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
Met de nieuwe regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten wordt in bepaalde gevallen een tegemoetkoming voor een deel van de heffingskortingen die niet worden gebruikt gecompenseerd met een tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de aangifte inkomstenbelasting van het voorafgaand jaar.

Zorgtoeslag
Via de Belastingdienst kun je zorgtoeslag aanvragen wanneer het inkomen niet hoger is dan € 32.502,00 per jaar of € 47.880 als je samenwoont. De toeslag wordt als voorschotbedrag uitbetaald. Bij een jaarlijks bedrag onder de 60 euro wordt het bedrag in één keer uitbetaald. Bij een hoger bedrag wordt de toeslag in maandelijkse bedragen uitbetaald. Je kunt zorgtoeslag aanvragen als je 18 jaar of ouder bent. Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen.