Belasting (Financieel)

  • De belasting en ziektekosten 2009

    De Belastingdienst heeft de aftrekmogelijkheden voor ziektekosten per 1 januari 2009 veranderd. Vanaf dit jaar bestaat er “een nieuwe regeling aftrek specifieke zorgkosten”. Bepaalde kosten zijn niet meer aftrekbaar, met uitzondering van de zogenaamde specifieke zorgkosten....

  • Het T-biljet

    Veel mensen ontvangen van de Belastingdienst automatisch een aangiftebiljet. Als je meent recht te hebben op een teruggave en je ontvangt geen aangifteformulier, dan kun je gebruik maken van het T-biljet....