Kennelhoest bij honden

Kennelhoest is een besmettelijke ontsteking aan de luchtwegen. De ziekte begint meestal aan de voorste luchtwegen bij de neus en het keelgebied. Het is vergelijkbaar met een verkoudheid of griep bij de mens.


Reactie
Iedere hond heeft een andere reactie op de kennelhoest. De ene hond kan een keer moeten hoesten, terwijl een andere hond wel twee weken flink ziek kan zijn. Kennelhoest is afkomstig van enkele virussen o viruscombinaties. Een inenting kan al wonderen verrichten en zorgen dat een hond er snel weer bovenop komt.

Groepen
De naam kennelhoest is ontstaan doordat de ziekte vaker voorkwam bij groepen honden zoals in kennels dan bij een hond alleen. Vooral tijdens en na de vakantieperiodes komt er veel kennelhoest voor. Mensen gaan op vakantie en laten hun hond achter in een kennel. Daar komen meerdere honden samen en de infectie kan zo eenvoudig en snel verspreidt worden. De infectie wordt van de ene hond op de andere overgebracht.

Besmetting
Niet alleen in een kennel kan een hond kennelhoest oplopen. Ook op straat als men andere honden tegenkomt of in de buurt van andere honden woont, kan een hond besmet raken. De besmetting kan van een zieke hond gemakkelijk aan een andere hond worden doorgegeven. De besmetting wordt vooral doorgegeven door:
• Niezen.
• Hoesten.
• Snot.
De meeste besmettingen zijn mild en zorgen amper voor problemen. Toch kan er zo nu en dan een geval tussen zitten dat erger is. De longfuncties kunnen belemmerd worden waardoor de hond longemfyseem kan oplopen. De hond raakt erg benauwd en heeft moeite met ademen.

Andere bacteriën
Het is belangrijk om een hond die kennelhoest heeft zo min mogelijk in contact te laten komen met andere honden. Het beste is om een tijdje helemaal geen contact te hebben met andere honden. Andere bacteriën kunnen namelijk ervoor zorgen dat de kennelhoest erger wordt. Dit kan soms zelfs fataal aflopen. De hond kan dan overlijden.

Voorkomen
Kennelhoest is niet echt te voorkomen. Er zijn wel inentingen voor, maar deze zijn nooit 100% zeker. Wel blijkt dat honden die de inenting hebben gehad alleen een milde vorm van kennelhoest oplopen, dus geen ernstige vorm van kennelhoest krijgen. Een hond die kennelhoest heeft kan het beste enige tijd thuis blijven en uit de buurt van andere honden blijven en ook plekken waar andere honden komen vermijden. Zo zal het herstel sneller gaan en is de hond snel weer de oude. Een stofvrije en goed geventileerde omgeving is ook zeer belangrijk. De hond moet schone lucht binnenkrijgen. Ook kan men tijdens de vakantieperioden de dierenarts om een extra inenting vragen.