Is autorijden op oudere leeftijd wel veilig

Als je deelneemt aan het verkeer heb je ongetwijfeld wel eens oudere mensen achter het stuur gezien, waarvan je dacht: is dat eigenlijk wel verantwoord? Of het nu met een tweedehands auto is of niet, als het goed is, zijn mensen boven de 70 gekeurd voor het behoud van hun rijbewijs. Dat betekent dat zij alleen nog in het bezit zijn van een rijbewijs, als zij een schriftelijke, goedgekeurde verklaring bezitten van een medisch arts, dat zij nog steeds mogen en kunnen deelnemen aan het verkeer.


Een rijbewijs heeft een bepaalde geldigheidsduur. Na een aantal jaren moet het rijbewijs verlengd worden. Als je jonger bent dan 60 jaar, zijn er geen bijzonderheden. Wanneer het rijbewijs na het 60ste jaar verlengd moet worden, is de geldigheidsduur korter. Natuurlijk geldt voor iedereen dat het rijbewijs kan worden ingetrokken als men zich niet aan de regels houdt of wanneer verkeersdeelname niet meer verantwoord is.

Iemand die boven de 60 jaar is en het rijbewijs verlengt, krijgt een nieuw rijbewijs dat geldig is totdat hij/zij 70 jaar oud is. Vanaf deze leeftijd is er een medische verklaring nodig om een nieuw rijbewijs aan te vragen. De keuring wordt elke vijf jaar gedaan, en is verplicht voor behoud van het rijbewijs. Deze medische verklaring, officieel ‚ÄúVerklaring van geschiktheid‚ÄĚ, wordt verstrekt door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Voordat het CBR deze verklaring af geeft, vindt eerst een test plaats.

De test bestaat uit een beoordeling over de rijvaardigheid, vakbekwaamheid en medische geschiktheid. Voor de beoordeling over de medische geschiktheid word je doorverwezen naar de huisarts. Deze laat een medische keuring door een onafhankelijk persoon verrichten om de bestaande vertrouwensrelatie niet te verstoren. De medische keuring bestaat uit een onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke conditie. Ook wordt er gekeken naar het gezichtsvermogen. De verklaring wordt meegenomen in de beoordeling van het CBR. Soms wordt ook een rijtest afgelegd, maar niet altijd.